Informatief lezen en leesbevordering

Home / Boeken / Informatief lezen en leesbevordering

De schoolbibliotheek is de motor van de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse.

Zonder goede boekcollectie ontbreekt de stimulans om te gaan lezen.

De feiten zijn zorgelijk. Een kwart van de brugklassers heeft twee jaar achterstand bij begrijpend lezen. Een deel van de kinderen leest buiten school nooit een boek. 80% van de MBO-leerlingen kan de eigen schoolboeken niet lezen zonder hulp. En er zijn in Nederland anderhalf miljoen functioneel analfabeten van 16 jaar en ouder.

Bovendien werkt taalachterstand door bij het rekenen. Als je goed begrijpend leest  heb je een voorsprong bij de verdere schoolloopbaan.

De gemeenten bezuinigen op de openbare bibliotheek. Er zijn minder vestigingen en 22 % is afgeslankt tot servicepunt: niet bemand en geen leesbevordering.

Het lezen verkeert in een crisis. Niet door slecht onderwijs, maar door ontwikkelingen in de maatschappij.

De maatschappij verwacht een oplossing vanuit het onderwijs.

De scholen bevorderen het lezen via hun leesplan.

Dus welke betekenis heeft en krijgt de schoolbieb?

 

Wij leggen graag uit wat  scholen aan deze ontwikkeling kan doen.

Zij bekijkt de bestaande schoolbibliotheek, geeft advies over saneren en doet voorstellen tot het optimaliseren van de collectie.

Interesse? Bel: 0630072735, of mail: ln.te1558665904nteh@1558665904soobe1558665904llobw1558665904bk1558665904

 

Informatief lezen op de basisschool

Het belang van informatief non fictie lezen wordt inmiddels breed gedeeld. Experts zijn het er over eens dat leerlingen (te) weinig informatieve boeken lezen en dat scholen voor een rijke leesomgeving moeten zorgen.

 

Argumenten voor scholen om informatief lezen meer aandacht, dan wel een vaste plek te geven:

 

  • Informatieve boeken bevatten altijd veel en nieuw woordenschat;
  • Woordenschatontwikkeling is het begin van beter begrijpend lezen;
  • informatieve boeken vergroten de algemene kennis van kinderen. (volgens Hirsch de beste basis voor de ontwikkeling van tekstbegrip en het begrijpen         van complexe teksten);
  • Laat kinderen leeskilometers maken, ook met informatief lezen;
  • Kinderen die niet of niet graag lezen, lezen het liefst informatieve boeken;
  • Informatieve boeken zijn de basis van een goed documentatiecentrum: voor werkstukken en spreekbeurten.

 

Ook kleuters hebben baat bij informatieve boeken. In de kring, op het digibord en in de hoeken.

Elk boek is een thema en in beelden opgebouwd.

De leerkracht heeft de teksten ter beschikking om de zinnen uit de context te vertellen.

 

Verschillen tussen fictie en non fictie:

Fictie:

-         Verhalen, verhalend geschreven

-         Verhaal met plot

-         Hoofdperso(o)n(en)

-         Weinig woordenschatverwerving

-         Stimuleert vooral de fantasie

Non-fictie lezen, ofwel informatief lezen:

-         Thematisch lezen

-         niet verhalend

-         Thematisch verdiepend

-         Veel beeld (foto’s) die teksten ondersteunen

-         Veel woordenschat (-verrijking / -verwerving) vanaf groep 1

-         Bevordert: leesbegrip / tekstbegrip

 

Informatief lezen:

Doel: informatie geven. We noemen zo'n tekst een informatieve tekst.

Een informatieve tekst geeft antwoord op vragen; je kunt er je kennis en woordenschat mee uitbreiden. Informatief lezen levert zo een belangrijk bijdrage aan de algemene kennisontwikkeling van kinderen, een belangrijke voorwaarde voor meer leesbegrip, ofwel ‘beter begrijpend lezen.

 

Begrijpend lezen:

Begrijpend en studerend lezen zijn vormen van lezen waarbij het accent ligt op het achterhalen en vastleggen van de betekenis en bedoeling van de woorden, de zinnen en de gehele tekst in hun onderlinge verband en binnen hun context met als doel dat de lezer er een passende reactie op geeft.

Woordenschatontwikkeling wordt zeer sterk bevorderd door informatieve kinderboeken non fictie. Woordenschatontwikkeling is het begin van beter begrijpend lezen