AVI-lezen

Home / Boeken / AVI-lezen

 

AVI lezen

AVI (Analyse van Individualiseringsvormen) gaat over het technisch leesniveau van een kind en niet om het begrip van een tekst.

Kan het kind letters herkennen en die combineren tot woorden en zinnen? Kan het al lastige klinker- en medeklinkercombinaties (bijvoorbeeld spr-, cht, ouw) verwerken en goed uitspreken?

Een hoger AVI-niveau geeft aan dat de tekst lastiger en het kind leesvaardiger is. Kind en boek zijn via AVI aan elkaar gekoppeld.

Ander aspect van lezen: leesplezier. Goed leren lezen is heel belangrijk, maar de beste manier om goed te leren lezen is véél te lezen en dat lukt alleen als je graag leest.

Het AVI niveau is een middel om de voortgang in leesvaardigheid te volgen. Het is geen doel op zich. Daarom ook moet je de richtlijnen die AVI geeft niet te absoluut nemen. Er zijn ook andere factoren dan leesmoeilijkheid in het spel bij het kiezen van een boek. Verplicht een kind niet uitsluitend een boek te lezen dat bij zijn/haar AVI niveau past. Een kind kan een onderwerp zo aantrekkelijk vinden dat hij/zij een wat te moeilijk boek toch met veel plezier leest.

En ook een wat te makkelijk boek is geen probleem! Het gaat om leesplezier!

De vroegere AVI-niveaus zijn omgewerkt naar nieuwe

Conversietabel

AVI oud AVI nieuw

1                      Start – M3

2                      M3 – E3

3                      E3 – M4

4                      M4 – E4

5                      M4 – E4 -M5

6                      E4 – M5 – E5

7                      E5 – M6

8                      E5 – M6 – E6 – M7

9                      M6 – E6 – M7

>9                    M7 – E7 – Plus

Waaraan moeten de teksten voldoen?

Aanvankelijk lezen / AVI Start

Tekstkenmerken: korte zinnen (< 6 woorden per zin). Eén zin per regel. Geen hoofdletters.

Woordtypen: éénlettergrepige klankzuivere woorden (er zijn enkele niet-klankzuivere uitzonderingen).

M3

Tekstkenmerken: korte zinnen (ongeveer 6 woorden per zin). Eén zin per regel. Samengestelde zinnen betekenisvol verdeeld over twee regels  mogen voorkomen. Geen hoofdletters.

Woordtypen: éénlettergrepige woorden met alle tekens en klanken (er zijn wat uitzonderingen).

E3

Tekstkenmerken: korte zinnen (ongeveer 7 woorden per zin). Eén zin per regel. Samengestelde zinnen betekenisvol verdeeld over twee regels mogen voorkomen. Hoofdletters.

Woordtypen: alle eenlettergrepige woorden en eenvoudige tweelettergrepige woorden.

M4

Tekstkenmerken: ongeveer 8 woorden per zin. Samengestelde zinnen. Zinnen mogen, betekenisvol afgebroken, doorlopen op de volgende regel. Een nieuwe zin begint op een nieuwe regel.

Woordtypen: voornamelijk éénlettergrepige woorden en tweelettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden. Enkele drielettergrepige woorden.

Voortgezet lezen

E4

Tekstkenmerken: ongeveer 9 woorden gemiddeld per zin. Een nieuwe zin hoeft niet meer te beginnen op een nieuwe regel.

Woordtypen:  gemiddelde woordlengte 4 letters. Voornamelijk één- en tweelettergrepige woorden en alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.

M5

Tekstkenmerken: ongeveer 10 woorden gemiddeld per zin. Samengestelde zinnen mogen voorkomen.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 letters. Alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.

E5

Tekstkenmerken: ongeveer 10 à 11 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 à 5 letters. Alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.

M6

Tekstkenmerken: ongeveer 11 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 à 5 letters. Drie- en meerlettergrepige woorden met leesmoeilijkheden mogen voorkomen.

Na M6 kunnen alle woordtypen voorkomen.

E6

Tekstkenmerken: ongeveer 11 à 12 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 à 5 letters

M7

Tekstkenmerken: 12 à 13 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 5 letters.

E7

Tekstkenmerken: 13 à 14 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 5 letters.

AVI-Plus

Tekstkenmerken: meer dan 14 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 5 letters of meer.

AVI lezen

AVI (Analyse van Individualiseringsvormen) gaat over het technisch leesniveau van een kind en niet om het begrip van een tekst.

Kan het kind letters herkennen en die combineren tot woorden en zinnen? Kan het al lastige klinker- en medeklinkercombinaties (bijvoorbeeld spr-, cht, ouw) verwerken en goed uitspreken?

Een hoger AVI-niveau geeft aan dat de tekst lastiger en het kind leesvaardiger is. Kind en boek zijn via AVI aan elkaar gekoppeld.

Ander aspect van lezen: leesplezier. Goed leren lezen is heel belangrijk, maar de beste manier om goed te leren lezen is véél te lezen en dat lukt alleen als je graag leest.

Het AVI niveau is een middel om de voortgang in leesvaardigheid te volgen. Het is geen doel op zich. Daarom ook moet je de richtlijnen die AVI geeft niet te absoluut nemen. Er zijn ook andere factoren dan leesmoeilijkheid in het spel bij het kiezen van een boek. Verplicht een kind niet uitsluitend een boek te lezen dat bij zijn/haar AVI niveau past. Een kind kan een onderwerp zo aantrekkelijk vinden dat hij/zij een wat te moeilijk boek toch met veel plezier leest.

En ook een wat te makkelijk boek is geen probleem! Het gaat om leesplezier!

 

Maretak is in onderwijsland een bekend en zeer geliefd avi-lezen fonds dat de waardering heeft van veel kinderen en leerkrachten.

De Maretak boeken zijn spannend, verrassend, ontroerend, fantasierijk, humoristisch en grappig.

 

De vroegere AVI-niveaus zijn omgewerkt naar nieuwe

Conversietabel

AVI oud AVI nieuw

1 StartM3

2 M3E3

3 E3 – M4

4 M4 – E4

5 M4 – E4 -M5

6 E4 – M5 – E5

7 E5 – M6

8 E5 – M6 E6 – M7

9 M6 – E6M7

>9 M7 – E7Plus

Waaraan moeten de teksten voldoen?

Aanvankelijk lezen / AVI Start

Tekstkenmerken: korte zinnen (< 6 woorden per zin). Eén zin per regel. Geen hoofdletters.

Woordtypen: éénlettergrepige klankzuivere woorden (er zijn enkele niet-klankzuivere uitzonderingen).

M3

Tekstkenmerken: korte zinnen (ongeveer 6 woorden per zin). Eén zin per regel. Samengestelde zinnen betekenisvol verdeeld over twee regels mogen voorkomen. Geen hoofdletters.

Woordtypen: éénlettergrepige woorden met alle tekens en klanken (er zijn wat uitzonderingen).

E3

Tekstkenmerken: korte zinnen (ongeveer 7 woorden per zin). Eén zin per regel. Samengestelde zinnen betekenisvol verdeeld over twee regels mogen voorkomen. Hoofdletters.

Woordtypen: alle eenlettergrepige woorden en eenvoudige tweelettergrepige woorden.

M4

Tekstkenmerken: ongeveer 8 woorden per zin. Samengestelde zinnen. Zinnen mogen, betekenisvol afgebroken, doorlopen op de volgende regel. Een nieuwe zin begint op een nieuwe regel.

Woordtypen: voornamelijk éénlettergrepige woorden en tweelettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden. Enkele drielettergrepige woorden.

Voortgezet lezen

E4

Tekstkenmerken: ongeveer 9 woorden gemiddeld per zin. Een nieuwe zin hoeft niet meer te beginnen op een nieuwe regel.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 letters. Voornamelijk één- en tweelettergrepige woorden en alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.

M5

Tekstkenmerken: ongeveer 10 woorden gemiddeld per zin. Samengestelde zinnen mogen voorkomen.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 letters. Alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.

E5

Tekstkenmerken: ongeveer 10 à 11 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 à 5 letters. Alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.

M6

Tekstkenmerken: ongeveer 11 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 à 5 letters. Drie- en meerlettergrepige woorden met leesmoeilijkheden mogen voorkomen.

Na M6 kunnen alle woordtypen voorkomen.

E6

Tekstkenmerken: ongeveer 11 à 12 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 4 à 5 letters

M7

Tekstkenmerken: 12 à 13 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 5 letters.

E7

Tekstkenmerken: 13 à 14 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 5 letters.

AVI-Plus

Tekstkenmerken: meer dan 14 woorden gemiddeld per zin.

Woordtypen: gemiddelde woordlengte 5 letters of meer.